Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, krachten en gave, maar ook hun eigen moeilijkheden, onzekerheden, angsten, al dan niet ingegeven door wat er om hem of haar heen allemaal gebeurt. Als je kind al een tijdje niet lekker in zijn of haar vel zit en het allemaal problemen ervaart die hem of haar in zijn dagelijkse bezigheden belemmert kan het helpend zijn voor het kind en zijn ouders om hulp in te roepen.

Je zou een kindercoach kunnen inschakelen wanneer je kind:
  •  Onzeker is
  •  Verlegen is
  •  Slecht in slaap kan komen
  •  Veel piekert en zich zorgen maakt
  •  Moeite heeft met emoties te herleiden en of uiten
  •  Verdrietig is
  •  (faal)angstig is
  •  Last heeft van driftbuien
  •  Een scheiding moet verwerken
  •  Gepest wordt.

Een kindercoach gaat samen met het kind (vaak ook met ouders erbij) op zoek naar zijn/haar kwaliteiten en krachten, die al het kind al in zich heeft, om deze weer naar boven te krijgen waardoor het kind weer zelf verder kan. Maar ook voor ouders is het vaak fijn inzicht te krijgen in hun eigen krachten, hun angsten en onzekerheden ten opzichte van hun kinderen. Samen ben je een team, samen sta je sterk. Daarom werkt een kindercoach ook vaak met de ouders. Is het vertrouwen in je zelf of in elkaar even weg? Ik help je graag deze weer terug te vinden.

Het traject

Kindercoaching start altijd met een intakegesprek samen met het kind en zijn/haar ouder(s). Hierin ontdekken we wat er speelt, welke belemmeringen er zijn en welke talenten je al hebt. De kindercoaching bestaat (meestal) uit 5 tot 8 coachmomenten. Deze vinden plaats bij mij in de praktijk, maar soms gaan we er ook op uit. Tijdens het coachen gebruik ik verschillende werkvormen, bijvoorbeeld spel, natuurbeleving, creativiteit en gesprekken. Aan het einde van het traject vindt er een evaluatiegesprek plaats met de ouders. Maar ook tussentijds is er altijd een mogelijkheid voor een evaluatiemoment indien gewenst.

Kindercoaching wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar vraag het voor de zekerheid even na.

Intakegesprek plannen

Aangesloten bij Adiona Beroeps-organisatie voor kindercoaches

Stichting Adiona (opgericht op 9 juni 2008) is een beroepsorganisatie voor professionals binnen het vakgebied kindercoaching en streeft naar een breed draagvlak van het vak in de maatschappij. Zij doen dit vanuit een eigen praktijk of binnen een bedrijf, instelling of organisatie.

Geregistreerd bij SKJ

Het Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ ziet toe op kwaliteit, toetsing en scholing. Poelmann Mediation & Coaching is geregistreerd jeugdprofessional.

Ouderbegeleiding

Het opvoeden van een kind vraagt bepaalde vaardigheden van ouders. Wanneer er vanuit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van uw kind extra aandacht behoeft en/of er een diagnose is gesteld, vraagt dit om extra vaardigheden van u als ouder. Maar ook; de rol van opvoeder kan u als ouder soms zwaar vallen. U weet niet altijd wat te doen in bepaalde situaties. Of heeft uw kind de regie thuis in plaats van u zelf.

Gaat u/of bent u gescheiden? Hoe geeft u dan uw rol als ouders nog vorm? Of heeft u misschien een nieuw samengesteld gezin en is het gezinsleven ineens niet meer allemaal vanzelfsprekend?

De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat met u na wat er zou kunnen veranderen.

Werkwijze

Uitgangspunt voor de ouderbegeleiding is om aan te sluiten bij de vragen die u als ouder heeft en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind. Samen spreken we af waar de ouderbegeleiding op gericht zal zijn en stellen we doelen op. De gesprekken vinden plaats op de praktijk maar indien nodig kan er een huisbezoek gedaan worden. De frequentie van de afspraken wordt in overleg met u vastgesteld en kan ook per periode wisselen; bijvoorbeeld wekelijks bij starten van ouderbegeleiding en in een later stadium eens per maand.

Ouderbegeleiding wordt geboden in de vorm van:

  • Opvoedondersteunende ouderbegeleiding 
    Hierbij wordt met name stilgestaan bij praktische situaties die de ouders met het kind tegenkomen. In samenwerking met de ouders wordt een aanpak bedacht die thuis toegepast kan worden. Deze aanpak wordt geëvalueerd en bijgesteld tot ouders aangeven dat zij tevreden zijn. Er kan ook aandacht besteed worden aan de rolverdeling tussen ouders.
  • Therapievolgende ouderbegeleiding
    Wanneer een kind in therapie is, is het de bedoeling dat er een ontwikkelingsproces op gang komt. Dit kan zich uiten in kleine of grote gedragsveranderingen die ook merkbaar kunnen zijn in de ouder-kindrelatie. Dit vraagt een afgestemde reactie van de ouder.
    Middels ouderbegeleiding houdt de ouderbegeleider de ouders op de hoogte van dit ontwikkelingsproces en bekijkt samen met de ouders wat hun kind per fase nodig heeft. Door zo af te stemmen kan het kind optimaal van de behandeling profiteren. De therapeut van het kind en de ouderbegeleider hebben regelmatig overleg met elkaar.
Intakegesprek plannen

Tarieven Kindercoaching

Intakegesprek: gratis (30 minuten)
Kindercoaching 65 euro
Evaluatiegesprek: 75 euro
Ouderbegeleiding: 75 euro
Gesprekken met derden 35 euro (30 minuten)

Genoemde prijzen zijn per uur en inclusief 21% BTW. Voor coachingsgesprekken neem ik minimaal een uur de tijd.

Over Sofie

Mijn naam is Sofie Poelmann, ik ben mediator, kindercoach en jeugd en gezinswerker.

Al jaar en dag is mijn passie het werken met gezinnen, met kinderen, vaak in meer of mindere mate in de knel met elkaar of met zichzelf. Dat heeft altijd een oorzaak.

Mag ik jullie ook helpen? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis intakegesprek.

Meer over Sofie